ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق کسب و کار و سرمایه گذاری Free Book Marking
1
یکی از خدمات مهاجرتی پر متقاضی ارائه شده توسط سازمان مهاجرتی کانادا اکسپرت سرویس اخذ اقامت و شهروندی کشور بلغارستان از طریق سرمایه گذاری در این کشور می‌باشد. 6- حتی اگر شما مدرک فارغ التحصیلی خود را اخذ نکرده اید باید یک گواهی پایان تحصیلات در دست داشته باشید تا بتوانید برای این برنامه اقدام کنید. اگر در طول ۵ سال اجازه پرواز، حداقل ۲ سال در استرالیا مانده باشید می توانید با دریافت ویزای بازگشت
Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments